Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k posílení nabídky dalšího vzdělávání  a růstu vzdělanosti obyvatel malých obcích do 2 000 obyvatel v kraji Vysočina, Moravskoslezském a Ústeckém kraji prostřednictvím tří komplexních vzdělávacích programů (dále VP) zaměřených na základní dovednosti a znalosti v oblastech počítačové gramotnosti, spotřebitelské gramotnosti a základů podnikání.  

Jednotlivé VP se skládají z různého počtu krátkodobých modulů, které jsou koncipovány jako vzdělávací workshopy o rozsahu 4 hod. prezenční výuky / modul. Cílovou skupinu projektu představují obyvatelé těchto obcí do 2 000 obyvatel, kteří narážejí na bariéry ve svém profesním rozvoji i osobním životě pramenících především z nedostatečné znalosti práce s počítačovými aplikacemi, neznalosti svých práv a možností jako spotřebitele a administrativní i odborné náročnosti při založení nebo rozvoji svého drobného podnikání. Vzhledem k převažující charakteristice jsou jednotlivé vzdělávací programy nastaveny na základní úroveň a jsou určeny především pro osoby se ZŠ nebo SŠ vzděláním, či již neaktuálním VŠ vzděláním (50+).

Vzdělávací programy jsou rovněž částečně inovativní po odborné i metodické stránce. V rámci VP "Počítačová gramotnost" budou účastníci seznámeni s prací a výhodami freewarových programů.

Jako doplněk a motivační metoda pro udržení a motivaci účastníků k používání daných znalostí v praxi budou prezenční výuka doplněna o nepovinné webináře.  Aktivizace cílové skupiny bude podpořena prostřednictvím promyšlené propagační kampaně a nastavení  jednotlivých vzdělávacích programů přesně dle potřeb cílové skupiny. 

Last modified: Friday, 18 July 2014, 10:08 AM